Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Wat is: Staan in je Autoriteit?

Wat is “Staan in je autoriteit?”. Autoriteit wordt wel ervaren of gezien als een vaag ondefinieerbaar en weinig concreet begrip. Wat is het en wat kan ik ermee?

Inhoud

Wat is: Staan in je Autoriteit? 1

Wat is autoriteit? 1

Voorbeelden in het Woord 1

Voorbeelden van autoriteit om ons heen 2

Loyaliteit 2

Rebellie 2

Twijfel over autoriteit 2

Kenmerken van autoriteit 2

De diepte van autoriteit en loyaliteit 3

Autoriteit in de bijbel 3

Vrije keus 3

Welke invloed heb je zelf? 3

Wat is staan in je autoriteit? 4

Wanneer ga je de grens over? 4Wat is autoriteit?

Voordat ik in ga op de vraag “Wat is Staan in je Autoriteit?”, is het goed om eerst duidelijk te krijgen wat autoriteit zelf betekend.

Voorbeelden in het Woord

In het koninkrijk van de hemelen is autoriteit een belangrijk begrip. Ik de bijbel staat hierover een heel mooi voorbeeld:

Matteüs 8:5 t/m 10 - Het kind van de Centurio
[5] Toen Hij in Kafarnaüm was gekomen, kwam een centurio naar Hem toe die Hem te hulp riep. [6] Hij zei: ‘Heer, mijn kind ligt verlamd thuis, met vreselijk veel pijn.’ [7] Hij zei hem: ‘Ik zal het komen genezen.’ [8] De centurio antwoordde daarop: ‘Heer, ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter worden. [9] Want ik ben iemand die onder bevel staat en soldaten onder zich heeft. Tegen de een zeg ik: “Ga!” en hij gaat, en tegen de ander: “Kom!” en hij komt, en tegen mijn slaaf: “Doe dit!” en hij doet het.’ [10] Toen Jezus dit hoorde, was Hij verbaasd, en Hij zei tegen degenen die Hem volgden: ‘Ik verzeker u, bij niemand in Israël heb Ik zo’n groot vertrouwen aangetroffen.

De passage hierboven is zo'n situatie waarin Jezus een antwoord krijgt wat zeer waarschijnlijk door de Geest is geleid. Hier wordt uitgelegd dat in het Koninkrijk de een, de ander gehoorzamen moet.

Op deze aarde geld iets dergelijks. Ook hier hebben mensen een door God ingestelde autoriteit:

Romeinen 13:4 t/m 6
[4] Want de overheid staat in dienst van God, voor uw welzijn. Doet u echter het kwade, dan moet u vrezen; zij draagt het zwaard niet voor niets. Zij staat in dienst van God om aan de boosdoener zijn verdiende straf te geven. [5] Daarom is het nodig dat u zich naar haar schikt, niet alleen uit vrees voor straf, maar ook ter wille van een goed geweten. [6] Om dezelfde reden betaalt u ook belasting; de beambten staan in dienst van God

Het evangelie volgens Johannes
[10] ‘Waarom zegt u niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?’ [11] Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’

Voorbeelden van autoriteit om ons heen

Als je om je heen kijk kom je overal lijnen van autoriteit tegen:

Commandant - SoldaatBedrijfsleider - Afd. manager

Manager - werknemer

Vader - Kind

Vader - Moeder

Moeder - Kind

Leraar - Leerling

Voorganger - Lid van het kerkgenootschap

Loyaliteit

Loyaliteit is een bevestiging van autoriteit. Als een persoon die in autoriteit staat zich in zijn leiders rol dienstbaar opstelt, zelf het voorbeeld geeft en de mensen die hij of zij “leid met liefde” dan zal dit leiderschap onder normale omstandigheden loyaliteit vinden. Het is echter ook heel goed mogelijk om loyaal te blijven aan een minder voorbeeldige leidende persoon die fouten maakt. Dit is alleen wat minder “vanzelfsprekend”.

Rebellie

Rebellie is een ontkenning van autoriteit. Onder gezond leiderschap wordt rebellie geïnitieerd vanuit de duisternis. Overeenkomstig de bron is rebellie dan een leugen. Het keert zich tegen autoriteit die door God is gegeven. Hierbij moeten wel een aantal opmerkingen gemaakt worden.

 • Doorgaans heeft een rebelleerde mens helemaal geen besef waar zijn rebellie vandaan komt. Doorgaans is hij of zij verleid met en verblind door kortzichtige egoïstische motieven
 • Het is dus heel goed mogelijk dat een goed functionerend leider toch rebellie ondervind. De mens kan er voor kiezen het verkeerde te doen.
 • Rebellie kan bevorderd worden door slecht leiderschap. Vooral een egoïstisch manipulerend leiderschap lokt rebellie uit.

Twijfel over autoriteit

Rebellie kan je doen twijfelen aan je eigen rol van leiderschap. Het is in een rol van leiderschap belangrijk om te weten dat je op je plaats bent. Hiervoor zijn een aantal eenvoudige criteria die je helpen om deze twijfel te onderzoeken en te ontkrachten:

 • Ben ik op een normale “natuurlijke” manier op deze plaats gekomen? (Opleiding, sollicitatie, aanstelling)
 • Heb ik de tijd gerespecteerd? (Geen vreemde schortcuts)
 • Heb ik me op deze plaats gemanoeuvreerd door leugen, gekonkel en gemanipuleer?

Als je deze drie vragen op de goede manier kunt beantwoorden dan hoef je niet te twijfelen aan de autoriteit die nodig is om je functie te vervullen.

Kenmerken van autoriteit

Autoriteit ontstaat op een gezonde algemeen geaccepteerde manier. Een voorbeeld: Door opleiding en ervaring verwerf je capaciteit. Hiermee is doorgaans tijd gemoeid. Daarna wordt je door een proces van sollicitatie, aanstelling, plaatsing en introductie “Aangesteld”. Kenmerken van autoriteit zijn dus Capaciteit, tijd en aanstelling.

Bij “Capaciteit” moet je overigens weer oppassen want een leider hoeft degene die hij leiding geeft helemaal niet in alles “de baas te zijn”. Hij of zij hoeft “slechts” de capaciteit te hebben om zijn of haar rol te vervullen.

De diepte van autoriteit en loyaliteit

Autoriteit en loyaliteit worden wel ervaren of gezien als vage, ondefinieerbare en weinig concrete begrippen. Zelf ben ik echter tegen een voorbeeld aangelopen wat aangeeft hoe diep dit soort dingen kunnen gaan. Het is vrij schokkend om je dit te beseffen, maar het is ook heel goed om je te weten dat je met deze geestelijke dingen niet moet spotten.

Een van de sterkste banden is die van kind naar ouder. Deze band is geen keuze maar een gegeven. Als die band genegeerd wordt dan kunnen er heel ernstige dingen gebeuren. De band van ouder naar kind is naar beide ouders en ondanks dat de band naar de moeder vaak meer zichtbaar is, is de band naar beider ouders zeer sterk. Als ouders uit elkaar gaan dan zal bij het kind die loyaliteit blijven. Het kind zal proberen beide ouders “vast te houden”. Als de ouders elkaar echter gaan afstoten en nog erger, het kind betrekken in die strijd, dan kan het verscheurd worden, tot aan zelfmoord toe. Als het kind er voor kiest, om de band van een van beide ouders te gaan ontkennen dan zal doen band ondergronds gaan met allerlei “onverklaarbare” geestelijke en fysieke klachten ten gevolg.

Andere lijnen van autoriteit zijn wellicht minder sterk, maar ze zijn er wel degelijk. Ook de bevestiging of ontkenning door bijvoorbeeld een leraar(es) heeft een diep en langdurig effect op een kind.

Autoriteit in de bijbel

Er zijn vele voorbeelden van Autoriteit in de bijbel te vinden, vaak te herkennen aan woorden als “Bevelen”, “gehoorzamen” of “gezag”. Zie o.a.

 • Mat.21:18-22
 • Luc 17:5-6
 • Luc 6:22-25, en direct daarna 6:26-33


In feite zijn alle tekenen en wonderen in de bijbel een uiting van autoriteit, hij doet deze dingen met gezag:

 • Mat 7:28-29
 • Luc 4:36

Vrije keus

Autoriteit is dus een reel gegeven. De mens heeft echter de keuze de autoriteit die van God uitgaat te respecteren door loyaal te zijn, of het te brutaliseren door rebellie. Autoriteit is dus geen garantie op succes. Ook God zelf wordt afgewezen zoals we weten.

Welke invloed heb je zelf?

Ga in lijn staan met de autoriteit die je gegeven is

Zelf heb je ook een belangrijke invloed op de autoriteit waarin je staat door in lijn te gaan staan met de autoriteit waarin je gesteld bent.

Dit is in de eerste plaats, door de wil van God te respecteren en te handelen in de Geest van Gods wil.

Daarnaast moet je ook handelen naar de autoriteit van de plaats op aarde waar je geplaatst bent. Dat is door je te houden aan de wet van het land waar je woont, het het gezag van je leidinggevende te respecteren. Als je zelf in autoriteit wild gaan staan zul je deze ook zelf moeten respecteren. Daarnaast bied het respecteren van de jou gestelde grenzen je ook bescherming als je onder druk komt te staan.

Onderhoud contact met degene die je autoriteit geven

Onderhoud contact met diegene die je autoriteit geven. Wees zichtbaar en betrouwbaar voor hen. Bid tot God en onderhoud een levende relatie met Hem.

Wat is staan in je autoriteit?

Staan in je door God gegeven autoriteit is

 • Je bewust zijn van deze autoriteit
 • Weten wie je deze autoriteit gegeven heeft, weten wat zijn karakter is en die kennis gebruiken om ervoor te zorgen dat je de autoriteit die hij je gegeven heeft, gebruikt op de manier die Hij bedoeld heeft. Dienend en voor opbouw van de ander.
 • Je positie kennen, en daarop vertrouwen
 • Je positie kennen in het systeem waarvan je deel uitmaakt en weten hoe en wanneer je hulp kunt en moet inroepen.
 • De grenzen van je autoriteit kennen
 • Niet bang zijn “het niet goed te doen”. Afstand doen van vreesachtigheid.

Wanneer ga je de grens over?

Alles op deze aarde is beperkt en begrenst. Niets is absoluut en er is geen absoute autoriteit. Zelfs God heeft zichzelf, terwijl hij onbeperkt is in macht, toch een grens gesteld om de mens een vrije wil te geven.

Die vrije wil is een essentieel gegeven in het bepalen van je grenzen. Je bent als persoon in autoriteit dienend aan diegene die je leid. Als diegene niet wil dan mag je niet gaan dwingen of manipuleren. Je moet hier echter wel wijs mee om gaan.

 • Bij een kind van drie wat de weg op rent is het wijzer het kind te beschermen tegen zijn onwetendheid en onervarenheid
 • Bij een volwassene die er bij herhaling voor kiest te rebelleren tegen zijn werkgever is het beter afscheid te nemen en de ander de gevolgen te laten ondervinden van zijn eigen keuze.
 • Iemand heeft soms terugkoppeling of correctie nodig om tot inzicht te komen

http://christelijke-antwoorden.nl/subjects/Autoriteit.html

Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.