Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Profetie index 2015

Op deze pagina worden een aantal inspirerende, uit het Engels vertaalde profetieën, beschikbaar gesteld. Beproef alles en behoud het goede.

Index

Bron

Korte samenvatting

Profetieën 2013

Profetieën 2014

2015-01-02 : Uit de schaduw

WoP

Maak je klaar om in het licht te gaan staan. Jou voorbereiding was nodig zodat de vijand kunt weerstaan als je in de schijnwerpers komt te staan.


2015-01-14 : De haat zal veelvuldig zijn

WoP

Weersta de boosheid in de wereld en laat je er niet door verbitteren.


2015-01-29 : Een tijd van vele beproevingen

WoP

Je doet er goed aan geworteld te zijn in mijn word en te doen wat er staat.


2015-01-30 : Een periode van herstel

WoP

Weest stil en weet: Ik ben jou God.


2015-02-01 : Zonden uit het verleden

WoP

Laat je niet verleiden tot oude zonden.


2015-02-02 : Wonderbare wegen

WoP

Zie toe en vertrouw op Mij, Ik werk door wonderbare wegen.


2015-02-06 : Het onmogelijke

WoP

Ik ben niet veranderd, jullie geloof is veranderd!


2015-02-08 : De strijd begint

WoP

Vertrouw je echt op Mij? Durf je onder over te zien waar je om vraagt en wat dit met zich mee brengt?


2015-02-10 : Richt je leven op Mij

WoP

Als je Mij nu toch eens op de eerste plaats zou zetten.


2015-02-14 : Heb elkaar lief

WoP

Heb elkaar lief zolang er nog tijd is Mijn kinderen. Mijn grootste opdracht aan jullie is dat je elkaar lief hebt zoals je jezelf lief hebt.


2015-02-15 : Heb je vijanden lief

WoP

Vergeet niet je vijanden lief te hebben. Geef het goede in antwoord op hun boosheid.


2015-02-17 : Meer van Mij

WoP

Wil je meer van Mij, Mijn kind? Geef Me dan meer van jou.


2015-02-19 : Achteruit

WoP

Kijk vooruit! Niet achteruit!


2015-02-20 : Jouw omstandigheden

WoP

Een eeuwig perspectief.


2015-02-23 : Waar ben Ik?

WoP

Kies wie je dienen wil!


2015-03-02 : Ben je er klaar voor

WoP

Ben je er klaar voor?


2015-03-04 : De strikken van de vijand

WoP

Laat je niet vangen in (oude) zondes, blijf vrij!


2015-03-12 : Mogelijk

WoP

Ik vraag je niet het onmogelijke!


2015-03-14 : Consequenties

WoP

Je oogst wat je gezaaid hebt, dat kunnen zowel goede als minder goede vruchten zijn.


2015-03-20 : Kom dichterbij

WoP

Nader God en ervaar zijn plan voor jou leven


2015-03-23 : Tijd om los te laten

WoP

Laat niet in de weg staan, laat niets tussen jou en God komen. Wees bereid.


2015-03-26 : Nee zeggen en loslaten

WoP

Oefen jezelf in nee zeggen en die dingen los te laten waarvan je weet dat God wil dat je het los laat.


2015-03-28 : Beloning

WoP

Je hebt geen idee wat ik voor je heb.


2015-03-31 : Volg me

WoP

Het is nooit onzeker als Ik je leid.


2015-04-02 : Weet dit

WoP

Ik houd oneindig veel van je


2015-04-04 : Geruststelling

WoP

Ik zal je niet zonder troost laten


2015-04-06 : Streven

WoP

Maar een ding is nodig


2015-04-08 : Ik houd altijd Mijn woord

WoP2015-04-09 : Ontsnapping

WoP

Vecht om vrij te zijn


2015-04-15 : Om vrij te zijn

WoP

Heb elkaar lief


2015-04-21 : Aanvallen

WoP

Vecht terug.


2015-04-22 : Voor jou

WoP

Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil


2015-04-25 : Mijn Glorieuze Kracht

WoP

Bid voor hen die je lief hebt, dat ik Mijn genade toon en mezelf aan hen laat zien!


2015-05-01 : Ik ben daar

WoP

Wees je bewust van Mijn werken en Mijn aanwezigheid.


2015-05-02 : Als je Mij aanbid

WoP2015-05-04 : Niets van het goede

WoP2015-05-05 : Gehoorzaam me nu

WoP2015-05-07 : Niet verwachte paden

WoP2015-05-07 : Crash in Heartland

WoP2015-05-09 : Zij zullen weigeren om te luisteren

WoP

Zorg dat je gevoelig word voor Mijn stem zodat als ik je waarschuw, je ook luisteren zal.


2015-05-12 : Voorgoed veranderd

WoP

Wandel gewillig in mijn wegen.


2015-05-16 : Vele zielen

WoP2015-05-17 : Geen vluchtweg

WoP2015-05-20 : Voortgang

WoP2015-05-25 : De wereld woed

WoP

Focus op de Heer!


2015-05-25 : Tornado waarschuwing

WoP

Luister naar de waarschuwingen in Gods woord betreffende deze tijd.


2015-05-26 : Bereid je nu voor

WoP

Bereid je nu voor!


2015-05-29 : Voorbereidingen

WoP

Zoek de nabijheid van God, elke dag, ook als je niet direct iets nodig hebt.


2015-06-01 : Het nodige

WoP

Doe wat echt nodig is, zoek de nabijheid van God.


2015-06-05 : Mijn glorie

WoP

Ontvang mijn kracht


2015-06-06 : Machtig

WoP

Machtig is uw God


2015-06-06 : Lauw

WoP

De storm is onontkoombaar, Bereid je voor.


2015-06-09 : Hoe ik jullie gebruiken ga

WoP

Bereid je voor op wat komen gaat.


2015-06-10 : Als Mijn mensen bereid zijn te bidden

WoP

Bid voor je geliefde die nog niet zijn gered.


2015-06-13 : Wetteloosheid

WoP

Kijk niet werkeloos toe, pas op voor zelfvoldaanheid.


2015-06-17 : Maak je klaar

WoP

Zorg dat je op de rots staat en niet op je eigen menselijke kracht vertrouwd. (Preppers)


2015-06-20 : De tijd is kort

DPG

Nog 5 jaar om het evangelie te verspreiden
Engels, niet vertaald


2015-06-22 : Het komende jaar

WoP

Vertrouw uitsluitend op de Heer!


2015-06-25 : Tribulation

DPG

Engels, niet vertaald


2015-06-26 : De beste weg

WoP

Volg de Heer en vertrouw niet op je eigen voorkeuren!


2015-06-27 : Heb geen verdriet

WoP

Haal je kracht uit het woord en vertrouw op de Heer!


2015-06-29 : Tijd van het einde

WoP2015-06-30 : Persecution and Revival

JC

Engels, niet vertaald

YT

2015-06-30 : Gerechtigheid

WoP


YT

2015-07-03 : Het afsterven van Amerika

WoP2015-07-04 : Veel lijden

WoP2015-07-08 : Tekenen

WoP2015-07-11 : Ik heb gewaarschuwd

WoP2015-07-12 : Ik ben uw redding

WoP2015-07-15 : Vervolging

WoP

Ben ik niet in staat om je er doorheen te dragen?

YT

2015-07-16 : Nieuw wegen

WoP2015-07-17 : Keer terug

WoP2015-07-18 : Vrij gezet van gebondenheid

WoP2015-07-19 : Mijn grote naam

WoP2015-07-21 : Zo kan Ik je niet zegenen

WoP

Verzet je niet tegen Zijn leiding.


2015-07-22 : Wandel met Mij

WoP


YT

2015-07-24 : Oh Amerika

WoP2015-07-27 : Toenemend kwaad

WoP

Vertrouw op de Heer, wees moedig.


2015-07-28 : Vanaf de schepping

WoP2015-07-29 : Hoe je het beste voorbereidingen treft

WoP2015-08-01 : Mijn genade

WoP


YT

2015-08-03 : De dief

WoP2015-08-04 : Leiders onder u

WoP2015-08-05 : An Escalation Towards War

TEPA

Engels, niet vertaald


2015-08-05 : De dag van de vergelding & de oogst van de eind tijd

DPG

Engels, niet vertaald

YT

2015-08-05 : Grote verandering op komst

WoP2015-08-07 : Openbaring aan de heidenen

WoP2015-08-08 : Rust in Mij

WoP


YT

2015-08-09 : Bereid je voor op hen die verloren zijn

WoP2015-08-10 : Immense veranderingen

WoP2015-08-11 : Spreek de beloften uit

WoP2015-08-12 : Gemak

WoP

Als je last niet licht is, dan doe je iets niet goed.


2015-08-13 : Vrede

WoP

Steeds als je de vrede verliest, dan ben je bij Mij vandaan gegaan.

YT

2015-08-14 : Opdat Ik hen zou kunnen redden

WoP2015-08-15: Beweeg de hemelen

WoP

Ik zal vele tekenen geven in de hemelen van Mijn wederkomst. Sommige zijn prachtig om te zien, sommige zijn minder plezierig.


2015-08-17 : Omkleed jezelf

WoP

Probeer niet om de dingen van de laatste dagen tegen te houden


2015-08-18 : Stel niet uit

WoP

Bid. Bid dagelijks, en vele malen per dag voor hen die je lief hebt


2015-08-19 : Wie ga je dienen

WoP

Wie ga je dienen? Mij, of je afleidingen?


2015-06-20 : Laat het niet zo zijn

WoP

dat je tot me bid, totdat je Me kunt horen.


2015-08-21 : Het oog heeft niet gezien

WoP

Je doorreis op aarde is alleen een korte tijd, maar dat kleine deel is bepalend jou eeuwigheid.


2015-08-22 : Als je maar zou zoeken

WoP

Als je daar maar zou zoeken, je zou een leven van vrede kunnen leven.


2015-08-23 : In de komende maanden

WoP2015-08-25 : Beloond

WoP

Aan het einde zal blijken wat ieders werk waard is.


2015-08-26 : Als je weigert

WoP

Als je Mij toch zou gehoorzamen...


2015-08-27 : Ongerechtigheid zal overstromen

WoP

Ren naar Mij.


2015-08-28 : Zo velen verloren

WoP

Will you spread My gospel to those who do not know Me?


2015-08-29 : Ontberingen

WoP

De eerste ontberingen moeten je sterken.

YT

2015-08-30 : Hoe kan Ik jou gebruiken

WoP

Als je wil dat Ik je gebruiken ga, maar dan je leven in orde


2015-08-31 : De minste van deze

WoP

Door de minste van deze.


2015-09-01 : Reik uit

WoP

De storm nadert, talm niet met het binnenhalen van de oogst.


2015-09-02 : Lange wachttijden

WoP

Mij gaven moeten samenvallen met jou voorbereiding.


2015-09-03 : Vele bedieningen

WoP

Vraag om wijsheid en de gaven die je nodig hebt.


2015-09-04 : God van elke genade

WoP

Roep het uit om genade, want Ik verlang dat je vrij bent van elke gebondenheid.

YT

2015-09-05 : Ik Ben alles wat je nodig hebt

WoP

Doe je oude krukken weg... NU!

YT

2015-09-06 : Je tijd is gekomen

WoP

De tijd van het oordeel voor Amerika is gekomen

YT

2015-09-07 : Uitgeworpen

WoP

Amerika is haar rots kwijt en staat nu op drijfzand


2015-09-08 : Sta voor Mij

WoP

Sta sterk in je geloof


2015-09-10 : Vijandelijke aanvallen

WoP

Zij die niet beproefd zijn in vuur zullen het niet overleven.


2015-09-11 : Mijn woord

WoP

Zoek Me in Mijn woord


2015-09-12 : Herinner je Jona

WoP


YT

2015-09-13 : Geloof is de sleutel

WoP2015-09-14 : Voor hen die Mij weigeren

WoP2015-09-15 : De geheime plaats

WoP2015-09-16 : Ik zie

WoP2015-09-17 : Wil je gaan

WoP2015-09-18 : Maar je wilde niet

WoP2015-09-20 : Esau

WoP


YT

2015-09-21 : Stille wateren

WoP2015-09-23 : Welk excuus

WoP2015-09-24 : Timing

WoP2015-09-26 : Volg Me

WoP2015-09-28 : Jou aanbidding

WoP

Mijn hart verheugt zich in jou

YT

2015-09-29 : Vind je vreugde

WoP2015-09-30 : Begin je nu voor te bereiden

WoP2015-10-01 : Ik kom terug

WoP2015-10-04 : Een seizoen van grote veranderingen

WoP

De tijd van passiviteit is voorbij


2015-10-05 : Vreugdevol

WoP2015-10-06 : Niet in lijn

WoP2015-10-07 : Vertragingen

WoP


YT

2015-10-08 : Het antwoord

WoP2015-10-09 : Durf te dromen

WoP2015-10-11 : Kom terug naar Mij

WoP2015-10-12 : Bouwen van een leger

WoP2015-10-14 : Kom en eet met Mij

WoP


YT

2015-10-15 : Vraag Me

WoP2015-10-16 : The Ninth Hour, A Call To Prayer

DPG

Engels, niet vertaald

YT

2015-10-17 : Bescherm je gedachten

WoP

In deze tijd zullen velen afvallen, omdat ik de beproevingen niet zal wegnemen, kunnen ze niet geloven.


2015-10-19 : Weer terug naar de vrede

WoP

Vertrouw op de liefde van onze vader


2015-10-20 : Schoonheid voor as

WoP

Voor alles wat de vijand in je leven vernietigd krijg je iets terug wat veel mooier is.


2015-10-23 : Terwijl je gaat

WoP2015-10-24 : Jou redding

WoP2015-10-25 : Rustig

WoP2015-10-26 : Overgave

WoP2015-10-27 : Jou keuzen

WoP

De keuzen die je maakt bepalen je toekomst


2015-10-28 : Angst

WoP

Leer de weg naar die veilige plaats


2015-10-29 : Ik zal je redden

WoP2015-10-31 : Onthoud dat Ik ben God

WoP

Laat je geloof niet afbreken, maar bouw het op!


2015-11-03 : Het is nu de tijd

WoP2015-11-04 : Verstrikt in het vuil

WoP

Een profetie over Amerika


2015-11-05 : Waar zijn mijn rechtvaardigen?

WoP2015-11-06 : Een seizoen van gebed

WoP

Gebruik Mijn machtige kracht door het bidden van Mijn wil


2015-11-07 : Jou roeping

WoP2015-11-09 : Wandel in waarheid

WoP2015-11-10 : Deze dagen

WoP

Verblijf in Mijn aanwezigheid


2015-11-11 : Verlies je geloof niet

WoP2015-11-12 : Echo's uit de eeuwigheid

WoP

(Niet beschikbaar)


2015-11-13 : Ren niet weg

WoP

(Niet beschikbaar)


2015-11-14 : Ben veilig

WoP

(Niet beschikbaar)


2015-11-15 : De Brug

WoP

(Niet beschikbaar)


2015-11-17 : Het wemelt van de misleidingen

WoP2015-11-18 : Een tijd tussenin

WoP

(Niet beschikbaar)


2015-11-19 : Het kwaad gaat door

WoP

(Niet beschikbaar)


2015-11-20 : Het begin van het einde

WoP2015-11-22 : Duizenden zielen

WoP

Ik heb jullie verteld dat je leeft in gevaarlijke tijden


2015-11-23 : Houd je geloof stevig vast

WoP

(Niet beschikbaar)


2015-11-24 : Vertrouw me met meer

WoP

(Niet beschikbaar)


2015-11-25 : Bij het kruis

WoP

(Niet beschikbaar)


2015-11-26 : Leun niet

WoP

(Niet beschikbaar)


2015-11-27 : Veilig in Mijn beloften

WoP

(Niet vertaald)


2015-11-28 : Ik zal je troosten

WoP

(Niet vertaald)


2015-11-29 : De komende duisternis

WoP

(Niet vertaald)


2015-11-30 : Rust

WoP2015-12-02 : Hogere krachten

WoP2015-12-03 : Herinner je het kruis

WoP2015-12-04 : Neem je voordeel

WoP

(Nog niet beschikbaar)


2015-12-05 : Licht

WoP

Alles wat nodig is in deze duistere tijd.


2015-12-07 : Mysteries en schatten

WoP

Mijn echte bruid zal zich klaarmaken


2015-12-08 : Hoe veel?

WoP

Mijn kinderen zien niet hoe veel ik van hen houd.


2015-12-09 : Bemoedig elkaar

WoP2015-12-10 : Zorg dat je klaar bent

WoP

De bruid maakt zich niet klaar voor haar Bruidegom.


2015-12-13 : Bedriegers

WoP2015-12-14 : Offer

WoP

Hoe kan het zo zijn dat jullie bereid zijn, slechts zo weinig te geven?


2015-12-15 : Ik heb jou geroepen

WoP2015-12-16 : Promoties in 2016

WoP2015-12-17 : Ik verlang het je te zegenen

WoP2015-12-18 : Een jaloerse God

WoP2015-12-19 : Mijn liefde

WoP2015-12-21 : De tijd van het einde

WoP

Volhard als je geloof beproefd word, volhard tot het einde.


2015-12-22 : Jouw aanbidding

WoP2015-12-23 : Verbazing

WoP2015-12-24 : Niet van Mij

WoP2015-12-26 : De tijd van Mijn toorn

WoP2015-12-28 : Geloof je?

WoP2015-12-29 : De richting

WoP

De richting die je kiest is van vitaal belang


2015-12-30 : Op de grens

WoP

Zij die zich hebben laten voorbereiden worden nu naar hun bestemming geleid.


2015-12-31 : Inventarisatie

WoP

Gebruik je tijd nuttig

Profetieën 2016

Profetieën 2017

Profetieën 2018

Profetieën 2019

Profetieën 2020

Profetieën 2021

De meest recente profetieën

Verantwoording voor opname van deze profetieën


Home pag.