Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Profetie index 2014

Op deze pagina worden een aantal inspirerende, uit het Engels vertaalde profetieën, beschikbaar gesteld. Beproef alles en behoud het goede.

Index

Bron

Korte samenvatting

Profetieën 20132014-01-17 : Een woord van God voor 2014

WoP

In 2014 gaan onverwachte dingen gebeuren, vertrouw op mij, ook als je met lijden te maken krijgt. Vergroot je geloof. Vereenvoudig je leven, ontdoe het van onnodige complexiteit.

2014-01-22 : Als de wetteloosheid toeneemt

WoP

De Vader zal hen die Hem afwijzen overleveren aan hun eigen koninkrijk waardoor de wetteloosheid zal toenemen. Blijf wandelen in geloof, zij die de Vader gehoorzaam zijn zullen beschermd worden.

2014-02-02 : De wind van oordeel

WoP

Bereid je voor op een tijd van tekorten (met name in de US)

2014-02-10 : Hernieuwd begin

WoP

Voordat de Heer iets opbouwt, moet soms eerst het oude worden afgebroken. Laat je leiden naar de wil van de Heer.

2014-02-23 : In een dag

WoP

Overweeg wat jou leven waard is in het koninkrijk van God, er komt een dag waarna er niet meer gewerkt kan worden.

2014-03-10 : Onverwachte verhoging

WoP

Mijn kinderen, bid continu voor je bestemming want werkelijk de tijd is daar voor jou.

2014-03-23 : Geen tijd voor Mij

WoP

Vele gelovigen zondigen lichtzinnig en denken, het is maar klein. In de tijden die komen zul je elke bescherming nodig hebben, dus elke scheiding van God is gevaarlijk.

2014-03-27 : Voordat alle hoop vervlogen is

WoP

Verhuis niet naar aan plaats waar je een vreemde bent.

2014-04-09 : Achtervolg mij

WoP

Je zult worden verleid tot oude zonden, blijf staande! Vele van jullie zij tevreden met te weinig van God.

2014-05-02 : Een grote beloning

WoP

Ik zal Mijn glorie door jullie heen laten zien voor dat Ik jullie thuis breng.

2014-08-12 : Jou definitieve antwoord

WoP

Draal niet langer en kies voor mij, of niet. Je krijgt niet oneindig steeds weer een tweede kans.

2014-08-31 : Mijn naam

WoP

Natiën die Mij (de God van Israël) vergeten zijn gaan ten onder

2014-08-31 : Moeilijk te geloven

WoP

De schrikbeelden van openbaringen gaan komen en velen gaan het niet redden.

2014-10-04 : De Koning komt

WoP

De kinderen van het licht gaan de misleidingen zien, de kinderen van de duisternis gaan misleid worden.

2014-10-06 : Rust goed uit

WoP

Zorg er voor dat je uitgerust bent!

2014-10-09 : Angst maakt je kwetsbaar

WoP

Laat je niet bang maken door wat er om je heen gebeurd, het zou je kwetsbaar maken.

2014-10-12 : Houd je blik op Jezus

WoP

Houd je blik op Jezus, vertrouw op Zijn woord.

2014-10-14_: Maak je gereed

WoP

Maak je gereed, er is niet veel tijd meer.

2014-10-16 : Jou geloof

WoP

Bouw je geheiligde geloof op Mijn kinderen. Jouw geloof in Mij is dat wat je behoud

2014-10-17 : Niet veilig

WoP

Stel je vertrouwen uitsluitend in die ene ware God.

2014-10-19 : De reis naar huis

WoP

Wees niet bang voor de dood, in Mijn woord worden de aanstaande dingen voorzegd.

2014-10-25 : Vertraagde beloften

WoP

Wacht op mij voordat je iets doet

2014-10-26 : Gebruik wat je hebt

WoP

Gebruik alles wat je hebt gekregen voor het koninkrijk.

2014-10-27 : Vele wonderen

WoP

Velen wonderen zullen tot hen komen die hun Geloof in Mij hebben gesteld en die trouw aan Mij zijn geweest.

2014-10-30 : Onbekend terrein

WoP

Laat je niet bang maken, volg de Heer!

2014-11-01 : Vernederd

WoP

Wees niet verbaasd, als de wereld jou haat.

2014-11-04 : Het oordeel staat vast

WoP

Laat me je niet in slaap aantreffen, werk zolang het nog dag is!

2014-11-07 : Veelvuldige misleiding

WoP

Je kunt niet langer vertrouwen op wat je ziet. Zoek Mij!

2014-11-13 : Vertrouwelijkheid met Mij

WoP

Zorg dat je me kent van nabij en bid voor wie je lief hebt.

2014-11-19 : Afhankelijkheid

WoP

Vertrouw op Mij, en op Mij alleen!

2014-11-27 : Levende offers

WoP

Verlies je leven niet aan wereldse verlangens.

2014-12-10 : Houd stand

WoP

Houd stand en gebruik de gehele wapenuitrusting!

2014-12-11 : Kijk onder het oppervlak

WoP

Zie God in zijn werken.

2014-12-12 : Klamp je niet vast

WoP

Vergeef! Kom niet om door de zonde van een ander.

Profetieën 2015

Profetieën 2016

Profetieën 2017

Profetieën 2018

Profetieën 2019

Profetieën 2020

Profetieën 2021

Laatste Profetieën

Verantwoording voor opname van deze profetieën


Home pag.