Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Profetie index 2013

Op deze pagina worden een aantal inspirerende, uit het Engels vertaalde profetieën, beschikbaar gesteld. Beproef alles en behoud het goede.

Index

Bron

Korte samenvatting

2006-08-20 : De Heer schud de natien

LL

Wees niet bang door de strijd om je heen, zegt de Heer, want Ik zal zijn uw toevlucht zijn.

2008-04-25 : Een deken van duisternis

WoP

2010-04-18 : Een geschil met de volken

LL

Wees niet bang voor of ontzet door wat er op de aarde gebeurt, want Ik ben met jullie, zegt de HEER. Desondanks heb Ik een ernstig geschil met de volken. Zij proberen Mijn land op te delen.

2011

2011-01-01 : De vijand zal Mijn mensen zo dicht achtervolgen dat ze zijn adem in hun nek kunnen voelen

WoP

2011 : Ineenstorting van Amerika

YT

Profetie of fictie? Oordeel zelf. In elk geval worden hier een aantal interessante feiten genoemd. (Engels talig)

2011-01-17 : Een tijd met veel gevaren

WoP

2011-04-17 : Ontwikkeling Arabische wereld

LL

Neem datgene wat er in de Arabische wereld plaatsvindt zeer ernstig. Het is niet goed voor Israël.

2011-06-17 : Sommige van jullie bereid Ik voor om de weg te leiden

WoP

2011-07-16 : Amerika zal buigen

WoP

2011-07-20 : Mijn bruid is onverschillig naar Mij

WoP

2011-08-06 : Verenigd Koninkrijk

LL

Een waarschuwing aan het Verenigd Konikrijk.

2011-10-20 : Slechts een

WoP

2011-12-10 : Ze heeft zich tegen mij gekeerd

WoP

2012

2012-09-20 : De duisternis komt

WoP

2012-10-18 : Mijn werkelijke wil

WoP

Vertaling op aanvraag

2013

2013-09-16 : Ik spreek nu tot de kwaadaardige mensen

WoP

2013-01-24 : Nooit

WoP

De tijd van de afval komt naderbij, de sleutel tot overleven is je vast te houden aan het woord, laat je verwachtingen overeenstemmen met het woord

2013-04-23 : Niets om bang voor te zijn

WoP

2013-11-10 : Een tijd van voorbereiding

WoP

Besteed tijd in gebed, bereid je voor op wat gaat komen.

2013-11-11 : Meer genade

WoP

Ik wil jullie meer genade geven, maar toon ook zelf genade voor anderen en laat je hart niet verstikken in bitterheid.

2013-12-03 : De zachtste fluistering van je hart

WoP

Ik wil jullie voorbereiden op wat gaat komen, wees moedig, vertrouw op mij. Ik zal zelfs de zachtste aanroep horen.

2013-12-06 : Aandacht voor je hart

WoP

Jezus komt nu snel terug, laat je niet afleiden door aardse zorgen, laat je niet verleiden tot zonden.

2013-12-17 : Niet ver meer

WoP

Jezus kunt nu snel terug, doe het goede, overwin de duisternis door Zijn licht.

xx

WoP

Profetieën 2014

Profetieën 2015

Profetieën 2016

Profetieën 2017

Profetieën 2018

Profetieën 2019

Profetieën 2020

Profetieën 2021

Laatste Profetieën

Verantwoording voor opname van deze profetieën


Home pag.