Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Leven we in de laatste dagen?

Deze tijd word gekenmerkt door extreem veel misleiding en verval.

  • Politie liegen, gedragen zich arrogant en nemen de democratie niet meer serieus. Het hele politieke stelsel is een grote schijnvertoning geworden.

  • De rechtspraak staat zwaar onder druk en er zijn vrijwel geen rechters meer die tegen de politieke druk in recht durven spreken.

  • In sommige landen is abortus toegestaan tot aan de geboorte. Er is hier duidelijk sprake van ernstige misdrijven die zelfs niet meer te verdedigen zijn met de bekende pro-abortus argumenten.

  • Onze schepper is vrijwel geheel verdreven uit het onderwijs

  • De medische industrie word steeds machtiger en bedreigt de lichamelijke autonomie van de mens. De leugenachtigheid waarmee men hierbij te werk gaat kent letterlijk geen grenzen.

  • Zelfs het ouderlijk gezag word ondermijnd. Indien ouders zich niet voegen in de staatsrichtlijnen kan hen (in sommige landen) nu al de ouderlijke macht ontzegt worden en worden de kinderen meegenomen en worden ze onderworpen aan medische handelingen die ze niet nodig hebben of waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn.

Hieronder vind je hierover meer informatie. Het zal je wellicht opvallen hoe veel mensen die corruptie en misleiding in het licht zetten, een christelijke achtergrond hebben.


Mens word wakker!

Een schatting van de tijd van de laatste dagen?

Profetie├źn en waarschuwingen over de tijd waarin we leven

Video's

Ik zag de beproevingen (in de eindtijd) (Eng.)

Diverse video kanalen Deze kanalen bevatten video's in diverse talen. Ned., Eng. en Duits, waarvan sommigen Ned. ondertiteld.

Ben je voorbereid?Home pag.