Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Autisme

Autisme word door veel mensen al lang niet meer gezien als een raadselachtige genetische ziekte.

 • Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een groot aandeel van autisme word veroorzaakt door omgevingsfactoren. Door gifstoffen, w.o. pesticiden en metalen die chronische ontstekingen veroorzaken en o.a. een gezonde ontwikkeling van de hersenen hinderen.

 • Verder word het steeds duidelijker dat autisme in de bevolking een sterk progressief karakter heeft. Het aantal mensen wat hier mee te maken krijgt neemt veel te snel toe. Enkele decennia terug kwam de ziekte nauwelijks voor terwijl het nu het een zeer veel voorkomende aandoening is. Zoiets kan niet alleen vanuit de genetica worden verklaard. Er lijkt veel meer sprake van genetische invloeden die bepaalde mensen kwetsbaarder maken voor negatieve omgevingsfactoren. De verwerking en afvoer van gifstoffen lijkt minder goed te verlopen.

 • Het word steeds duidelijker dat autisme vaak ontstaat na de geboorte. Kinderen ontwikkelen zich eerst normaal en verliezen later in hun leven vaardigheden die ze dus eerder al wel hadden. Achteruitgang naar autisme.

 • Oorzaken die steeds vaker genoemd worden zijn:

  • Pesticiden (w.o. Glyphosate)

  • Genetische gemodificeerde gewassen

  • Vaccinaties waarin diverse schadelijke stoffen zitten zoals o.a. aluminium, vreemd genetisch materiaal en soms ook dierlijke virussen.

  • Kwik, o.a. in fluorescentie verlichting, oudere amalgaam vullingen in je tanden en Thimerosal in sommige vaccinaties

Hierdoor zijn er “niet-reguliere” behandelaars die vanuit deze kennis trachten bij mensen met autisme de gevolgen van deze omgevingsfactoren terug te draaien en daarmee ook de gebreken van autisme te verminderen. Dit met wisselend succes. Autisme is individueel, wat bij de een werkt, hoeft bij een andere niet te werken.

Dit is een bijzonder controversieel onderwerp omdat enerzijds de farmaceutische industrie en de overheid verklaren dat het allemaal wel mee valt. Met tracht angstvallig ongerustheid bij ouders te vermijden. o.a. om de vaccinatie schema's niet in gevaar te brengen. Aan de andere kant zijn er letterlijk honderden of duizenden ouders in elk land die zien wat er met hun kind gebeurd en die nauwelijks gehoor vinden voor hun problemen bij de regulieren medische professie. Veel te vaak tracht men bij autisme slechts de symptomen te onderdrukken met langdurig gebruik van psycho-active medicatie en word er helemaal niet gekeken naar mogelijke oorzaken.
Aluminium in brain tissue in autism

A Mothers Spiritual Journey with AUTISM and TOXIC Overload

Autism Believe in the Future

Autism: Oxidative Stress, Inflammation, and Immune Abnormalities

Callous Disregard

Denail

Fight Autism and Win Second edition

Fight Autism and Win

Hair Test Interpretation

Healing and Preventing Autism

Healing the Symptoms known as Autism

Healing without Hurting

How to end the autism epedemic

I Know You're In There

Inoculated

Jenny McCarthy

The big Autism Cover up

(17 books)
Home pag.